Conditii mai stricte pentru receptia constructiilor. Guvernul a modificat, printr-o hotarare adoptata in sedinta de ieri, legislatia care reglementeaza receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Astfel, actul normativ stipuleaza componenta obligatorie a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, modul de lucru al acesteia si dreptul de veto al reprezentantilor autoritatilor administratiei publice si ai organelor cu atributii de control din comisia de receptie. Potrivit Hotararii, comisia de receptie nu mai poate recomanda amanarea receptiei ci doar admiterea sau respingerea acesteia. Modificarea legislatiei care priveste receptia lucrarilor de constructii a fost facuta cu scopul reglementarii mai stricte a procesului de receptie, a cresterii calitatii in constructii, precum si pentru sporirea responsabilitatii investitorilor, executantilor si a celor implicati in procesul de receptie.