Ultima saptamana pentru platile anticipate. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole au obligatia sa efectueze platile anticipate aferente trimestrului al doilea pana pe 26 iunie. Efectuarea platilor dupa aceasta data genereaza majorari pentru fiecare zi de intarziere, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei.