Bugetul propriu al judetului Teleorman pe anul 2018, suspus aprobarii. Consiliul Judetean Teleorman se intruneste in sedinta joi, cu incepere de la ora 14. Pe ordinea de zi sunt 20 de proiecte de hotarare. Cele mai importante fac referire la aprobarea bugetului propriu al judetului Teleorman pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021, la aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, a numarului de personal si a fondurilor de salarii pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021, ale institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman. Potrivit reglementarilor in vigoare, sedintele Consiliului Judetean sunt publice.