Clarificari privind declaratia 230. Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman aduce o serie de clarificari legate de depunerea cererii privind destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii. Si in acest an exista posibilitatea depunerii formularului 230 de catre entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei redirecţionate. Astfel, se are in vedere centralizarea de catre entitatea nonprofit beneficiara a formularelor 230, semnate de contribuabili si depunerea acestora la ANAF in baza unui borderou in conditiile asumarii de catre reprezentantul ONG-ului a raspunderii sub sanctiunea privind falsul in declaratii si uzul de fals. ANAF va notifica contribuabilii cu privire la optiunea exercitata prin formularul 230 primit, astfel incat acestia sa cunoască faptul ca se da curs cererii de directionare a cotei de 2%. Cererile de redictionare a 2% din impozit se pot depune pana pe 25 mai.